MKD Combinatie Jeugdzorg

Jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen naar een multidisciplinaire kinderdagbehandeling (MKD) van Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard. De Rungraaf werkt samen met deze MKD’s en biedt er onderwijs aan kinderen van vier jaar en ouder. Als dat passend is voor een kind, kan het als het eraan toe is instromen bij De Rungraaf in De Avenir.