Onze samenwerkingspartners

In De Avenir werken wij intensief samen met De Korenaer Eindhoven. Deze school biedt speciaal onderwijs (so) en hoort ook bij de Aloysius Stichting. Wij werken vanuit dezelfde visie, delen kennis met elkaar en werken aan een doorgaande (ontwikkelings)lijn voor leerlingen.