Enthousiast team

Het team van De Rungraaf bestaat uit enthousiaste onderwijsprofessionals die ook zelf graag willen blijven leren. Individuele teamleden volgen opleidingen en ook als team scholen we onszelf bij. Tijdens intervisiemomenten leren we ook van elkaar.
 

Naast onderwijsprofessionals voor de groep hebben we ook specialisten in huis. Denk aan de intern begeleider die het zorgbeleid coördineert, de orthopedagoog die gespecialiseerd is in het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook hebben we een schoolmaatschappelijk werker op school. Daarnaast werken we samen met netwerkpartners o.a. logopedie vanuit logopediepraktijk Spraak en Taal.
 

Natuurlijk kunnen kinderen altijd terecht bij hun leerkracht. Willen zij iets langer of regelmatig praten met iemand anders? Dan zijn ook onze ‘luisterjuffen’ paraat. Dat zijn Willeke Hendrikx, Carine Pruijt en Maartje Heesters. Zij zijn er als kinderen hun leuke of juist nare gedachten of gevoelens willen delen.
 

De Commissie van Begeleiding van de Rungraaf bestaat uit:

 

Directeur: Leon Boom

Coördinatoren: Janneke Obstals, Peppi Peditrou en Twan van Grinsven

Intern Begeleiders: Yvonne Hendriks en Nienke van den Boomen

Orthopedagogen: Maartje Heesters en Lonneke Spierings

Schoolmaatschappelijk werk: Carine Pruijt en Willeke Hendrikx

 

In de schoolgids kunt u de overige teamleden vinden.