Enthousiast team

Het team van De Rungraaf bestaat uit enthousiaste onderwijsprofessionals die ook zelf graag willen blijven leren. Individuele teamleden volgen opleidingen en ook als team scholen we onszelf bij. Tijdens intervisiemomenten leren we ook van elkaar.
 

Naast onderwijsprofessionals voor de groep hebben we ook specialisten in huis. Denk aan de intern begeleider die het zorgbeleid coördineert, de orthopedagoog die gespecialiseerd is in het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook hebben we een logopedist en een schoolmaatschappelijk werker op school.
 

Natuurlijk kunnen kinderen altijd terecht bij hun leerkracht. Willen zij iets langer of regelmatig praten met iemand anders? Dan zijn ook onze ‘luisterjuffen’ paraat. Dat zijn Willeke Hendrikx, Floor Ritzen, Carine Pruijt en Maartje Heesters. Zij zijn er als kinderen hun leuke of juist nare gedachten of gevoelens willen delen.
 

De contactgegevens van ons team zijn te vinden in de schoolgids.

 


Contact

De Rungraaf
Avignonlaan 11

5627 GA Eindhoven
telefoon: 040 242 8215

mail: rungraaf@aloysiusstichting.nl