Medezeggenschap

Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen mee over ons schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR).
 

De MR heeft recht op informatie, geeft de directeur advies en moet ook vaak instemmen met nieuwe onderwijsplannen. Zo is medezeggenschap op onze school dus goed geregeld. Meer weten? Mail de secretaris van de MR: bart.aarts@aloysiusstichting.nl
 

Ouders die ook op stichtingsniveau hun stem willen laten horen, kunnen zich kandidaat stellen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Aloysius Stichting.
 

Momenteel hebben de volgende mensen zitting in de MR:

 

Teamleden

  • Joni Verharen (voorzitter)
  • Bart Aarts
  • Dianne Tindemans
  • Brian Mandigers

 

Ouder(s)/verzorger(s)

  • Mieranda Wijsbek-van Steen
  • John Kanen
  • Rianne Erades