Ontwikkelingsperspectief / uitstroom

Voor ieder kind op De Rungraaf maken we samen met ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat ook naar welk uitstroomprofiel we toewerken. Natuurlijk bespreken we regelmatig hoe het gaat en kunnen het OPP bijstellen.
 

Na groep 8 gaan kinderen door naar de reguliere brugklas, of naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dan kunnen zij in ons eigen gebouw blijven. In De Avenir werken we intensief samen met onze collega-school De Korenaer Eindhoven.

Welke vervolgstap een kind ook zet: wij zorgen voor goede begeleiding en een warme overdracht. Zo’n tachtig procent van onze leerlingen stroomt uit naar het vmbo, tien procent gaat naar havo of vwo en tien procent naar de praktijkschool.
 

Soms stappen kinderen tussentijds over naar het regulier basisonderwijs, naar het speciaal basisonderwijs of bijvoorbeeld naar een andere school voor speciaal onderwijs. Dat laatste kan passend zijn als een kind naast een ‘gedragsvraag’ lastiger leert of bijvoorbeeld lichamelijk meer ondersteuning nodig heeft.