Ons onderwijs

Kinderen werken op De Rungraaf aan dezelfde doelen als op een basisschool. Wij passen ons onderwijs en onze begeleiding aan ieders leer- en ontwikkeltempo aan. Voor meer gepersonaliseerd leren zetten we ook iPads in.
 

Wij focussen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en besteden hier de hele dag door veel aandacht aan. Dat geldt ook voor leren leren en sociaal gedrag.
 

Naast taal, rekenen en andere kennisvakken zijn de motorische ontwikkeling en creatieve vakken natuurlijk belangrijk; zo hebben we bijvoorbeeld een aantal muziekspecialisten op school. In onze grote en eigentijds ingerichte gymzaal geven we uitdagend bewegingsonderwijs en kinderen leren ook op andere momenten op de dag ‘bewegend’, op het plein en in de klas.

 

  • In onze schoolgids leest u meer over ons onderwijs en onze school.