Een klacht?

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de leerkracht van hun kind. Ook de coördinator en directeur hebben een luisterend oor: zij gaan ook graag met ouders in gesprek.
 

Wij hebben ook speciale contactpersonen om te benaderen bij een klacht:

Ook kunnen ouders terecht bij één van onze externe vertrouwenspersonen Chris Woerden (06 22 723 603) of Wim Pietersma (06 51040539) of kunnen een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur. Alle informatie hierover staat in onze schoolgids.

 


Contact

De Rungraaf
Avignonlaan 11

5627 GA Eindhoven
telefoon: 040 242 8215

mail: rungraaf@aloysiusstichting.nl