Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Aloysius Hulpteam voor geldzorgen

Aloysius Hulpteam voor geldzorgen
23-03-2023
Heeft u geldzorgen? Dat kunt u misschien geen gymschoenen, computer of sportclub betalen voor uw kind. Dat zorgt voor stress. Bij u en uw kind. Dat is niet goed, want met stress gaat leren...
Lees verder

De winnaars van De Rungraaf

De winnaars van De Rungraaf
17-03-2023
Op 13 maart jl. heeft De Rungraaf meegedaan aan het jaarlijkse voetbaltoernooi voor (voortgezet) speciaal onderwijsscholen in de regio. Dit wordt ieder jaar georganiseerd door De Hilt in Helmond....
Lees verder

Samen betekenisvol leren!

Samen betekenisvol leren!
13-03-2023
Om onze netwerkpartners in de regio Eindhoven mee te nemen in waar wij op focussen richting 2025, maakten wij als samenwerkende Aloysiusscholen een regiokrant. Daarin vertellen wij graag hoe wij...
Lees verder

Contact

De Rungraaf
Avignonlaan 11

5627 GA Eindhoven
telefoon: 040 242 8215

mail: rungraaf@aloysiusstichting.nl