Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

 

  • Het ondersteuningsprofiel van De Rungraaf vindt u hier.