Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Een (sociaal) veilige school

Om fijn te kunnen leren en werken is een veilige school voorwaarde. Wij bieden een warme, vertrouwde leer- en werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.
 

Toch kan het zijn dat kinderen, ouders of medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Zij kunnen terecht bij de leerkracht of directeur. Ook onze coördinatoren sociale veiligheid kunnen luisteren, helpen met het vinden van oplossingen of verwijzen naar de juiste hulp.
 

De coördinatoren sociale veiligheid zijn:

 

Download de folder sociale veiligheid.

 


Contact

De Rungraaf
Avignonlaan 11

5627 GA Eindhoven
telefoon: 040 242 8215

mail: rungraaf@aloysiusstichting.nl