Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Op 5 oktober is De Rungraaf gesloten

14 september 2017

Op donderdag 5 oktober 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Werknemers hebben een individueel recht om te staken.

De Rungraaf heeft een peiling gedaan onder haar personeelsleden en daaruit is naar voren gekomen dat de teams willen deelnemen aan de landelijke staking.

De school is daarom op donderdag 5 oktober gesloten.

De kinderen missen hierdoor een dag lestijd. Om toch te voldoen aan het minimum aantal verplichte lesuren, zetten we een zogenaamde calamiteitendag in. In het vakantierooster is daar rekening mee gehouden.

We hopen op uw begrip!

 Nieuwsarchief