Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Informatieavond Passend Onderwijs op De Rungraaf

08 april 2015

Iedereen heeft tegenwoordig te maken met Passend Onderwijs. Toch is nog lang niet voor iedereen duidelijk wat het precies inhoudt en hoe er praktisch mee omgegaan moet worden.

Daarom organiseert de medezeggenschapsraad (MR) van De Rungraaf voor alle ouders van leerlingen van De Rungraaf een informatieavond over Passend Onderwijs.

Op maandag 20 april om 19.00 uur zal Bart van Kessel een presentatie verzorgen op De Rungraaf, Vlokhovenseweg 41A.

Bart van Kessel was leerkracht en directeur in het speciaal onderwijs en hij werkte bij een Regionaal Expertise Centrum. Wij hebben Bart van Kessel leren kennen als een goede spreker, die een duidelijk verhaal neerzet. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op 20 april naar het verhaal van Bart van Kessel te komen luisteren!

Orthopedagoog Floor Ritzen zal ook op de informatieavond aanwezig zijn. Zij is als deskundige betrokken bij de samenwerkingsverbanden. Floor kan antwoord geven op uw vragen. Wij hopen u op de informatieavond te mogen begroeten!

Vriendelijke groet,

De medezeggenschapsraad van De Rungraaf

 Nieuwsarchief