Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

De Rungraaf stroomt vol...

20 oktober 2021

Aloysius Stichting is in samenwerking met de directie van De Rungraaf verantwoordelijk voor de plaatsing van kinderen. Hierbij wordt altijd gekeken naar een plekje in een passende groep. Bij de start van het schooljaar waren de groepen al vol. In de afgelopen weken zijn er een paar kinderen ingestroomd. We hebben momenteel onvoldoende personele bezetting om nog meer kinderen te kunnen plaatsen. In de praktijk betekent dit dat kinderen die toelaatbaar zijn op basis van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) niet automatisch geplaatst kunnen worden. Als een kind niet direct geplaatst kan worden, komt hij/zij op een wachtlijst te staan. Als er een plekje vrijkomt in een passende groep, kan het kind daar geplaatst worden. Er wordt altijd zorgvuldig naar alle mogelijkheden gekeken. Kindkenmerken en de samenstelling van de groep spelen een belangrijke rol. Een kind dat al op een school voor speciaal onderwijs zit en gaat verhuizen, krijgt voorrang. Aloysius Stichting zal al het mogelijke doen om samen met de ouders/verzorgers te verkennen of plaatsing op een van de andere Aloysius scholen een optie is. Voor meer informatie over de plaatsingswachtlijst kunt u contact opnemen met de directie van De Rungraaf.

 Nieuwsarchief