Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

De Rungraaf is op 30 en 31 januari geopend

20 januari 2020

Mogelijk heeft u al uit de media vernomen dat de onderwijsbonden de leden van het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) hebben opgeroepen deel te nemen aan de staking op 30 en 31 januari 2020.

 

Middels deze staking willen de bonden duidelijk maken dat er een investering nodig is in het onderwijs omdat de kwaliteit van zowel het PO als het VO onder druk staat door achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en een torenhoge werkdruk.

 

De MR van de Rungraaf heeft gepeild onder het personeel hoe hoog de stakingsbereidheid is. Hieruit kwam naar voren dat het personeel van de Rungraaf achter de beweegredenen van de staking staat, maar de deuren niet zal sluiten.

 

De Rungraaf is op 30 en 31 januari dus gewoon geopend.

 

Aangezien de personeelsleden wel de problemen die aanleiding zijn voor deze staking herkennen en hier ook aandacht aan willen besteden, wordt er op dit moment door de teams nagedacht over de invulling van deze dagen. Hierover wordt u op een later moment door de locatiecoördinatoren op de hoogte gebracht.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan de leerkracht van uw kind.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)