Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Méér Muziek in de Klas

30 november 2022

De stichting Méér Muziek in de Klas heeft in het zogeheten MuziekAkkoord vastgelegd dat kinderen in het speciaal onderwijs meer muziekles moeten krijgen. Koningin Máxima was op 23 november als erevoorzitter van de stichting bij de ondertekening van het akkoord aanwezig.


 

Het MuziekAkkoord

Het akkoord werd onder andere ondertekend door een aantal leerlingen en Yvonne Beishuizen van de Sectorraad GO. Ruim 100 betrokken partijen zetten al hun handtekening onder het Akkoord, waarin is opgenomen hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs. Er komen instrumentenpakketten voor leerlingen en muziekleraren worden voor het speciaal onderwijs bijgeschoold.

Gesprek met Jos Vinders
Na een plenaire start met Kasper van Kooten, de nieuwe ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas, waren er werksessies in de verschillende studio’s van het MCO. Jos Vinders van De Rungraaf en Ria Hempenius van de Twijn uit Zwolle gingen in studio 4 in gesprek over ‘inclusie en kansengelijkheid’ met Dave Ensberg (directeur-bestuurder bij Jantje Beton). Koningin Máxima sloot ook nog even bij deze werksessie aan.“Wij proberen alles zo in te richten dat onze leerlingen succeservaringen opdoen. Heel belangrijk is ook de aandacht die we hebben voor de kwaliteit van het contact. Zie de mens achter het kind, en maak connectie op mensniveau en raak de kinderen bijvoorbeeld op muziekgebied. Strooi met gemeende aandacht en dan krijg je een connectie op het gebied dat ze bezighoudt. Dat kan muziek zijn maar ook gamen. Als iemand een passie voor muziek heeft ontdekt dan heb je het vlammetje aangezet, en dan kun je vanaf daar verder bouwen. Een tip voor iedereen die in het onderwijs werkt: heet elk kind in de ochtend welkom, kijk ze in de ogen en noem ze bij hun naam, sta bij de deur en zorg dat ze gezien worden.” Zo vertelde Jos in het bijzijn van onze Koningin.
 

Terugkijken en -lezen

 Nieuwsarchief