Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Workshop Kleuterbrein KleuterZIJN

29 april 2021

‘Bijzonder' gedrag van jonge kinderen vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering. Vanwege Corona verliepen de afgelopen twee schooljaren ‘anders dan anders’, waardoor de diversiteit tussen kinderen is gegroeid, en de doorstroom als vanzelfsprekend meer aandacht vraagt.

Dit is het juiste moment om je verder te verdiepen in een soepele overgang van groep 2 naar groep 3, gebaseerd op wetenschap en ervaringen. Vergroot tevens jouw inzicht en handelingsrepertoire op het gebied van gedrag, interactie, psycho-motoriek, spel, breinontwikkeling en de leerlijnen van de kleutergroep. Vroegtijdige, preventieve interventie vergroot de kans op een soepele start en voortgang op de basisschool.
 

Wanneer ?
Woensdag 26 mei, 1430-1715 uur

 

Inhoud van de workshop:

  • Welk moeilijk gedrag kom je tegen in de praktijk?
  • Door welke bril kijk je en wat vraagt dit gedrag van jou als professional?
  • Aandacht voor interactievaardigheden in de klas en in de school
  • Welke verwachtingen hebben we en aan welke doelen moeten we voldoen?
  • Weloverwogen van groep 2 naar groep 3!

 

Kosten
€ 85,00 per persoon

 

Locatie
SO de Rungraaf, Leuvenlaan 23, Eindhoven

 

Interesse ?

Inschijven kan via rungraaf@aloysiusstichting.nl

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)