Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
Thema's
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

De veerkrachtige groep !

 • De kracht van groepsdynamische processen!

  ‘Ondersteunen en stabiliseren van positieve groepsdynamiek in de klas’.

   

  Heb je te maken met een groep die moeite heeft de aandacht (langere tijd) te richten? Ligt er een uitdaging om taakgericht te werken? Hangt er geregeld een gespannen of negatieve sfeer en zijn de leerlingen op hun hoede? Wordt er veel op elkaar gelet? Is er sprake van subgroepjes en geven de leerlingen aan hier last van te hebben? Vinden groepsleden het moeilijk elkaar iets te gunnen en is er dagelijks onderlinge strijd?

   

  Zie je een klas met veel energie? Leerlingen die hun aandacht goed kunnen richten, op de leerkracht en (vooral) op elkaar? Houden de leerlingen elkaar goed in de gaten en helpen zij elkaar? Zijn er onderlinge groepjes en verschillen en is er tegelijkertijd een gevoel van gezamenlijkheid en waardering van onderlinge verschillen? Kunnen zij keuzes maken met aandacht voor zichzelf en als het lukt met aandacht voor de ander? Zijn zij in staat de uitdaging van onderlinge strijd aan te gaan?

   

  Beide omschrijvingen zouden kunnen gaan over een en dezelfde groep, maar kennen beiden een andere benadering en zienswijze. 

   

  Omschrijving 
  De groepssfeer wordt beïnvloed door verschillende sociale codes. Groepen functioneren, als alle individuen van die groep gezien en erkend worden in hun mengpaneel van gedragingen en omgangsvormen. 

  De training "de veerkrachtige groep" richt zich op de basisbehoefte van iedere leerling om bij de groep te horen. Door het inzichtelijk maken van de verschillende individuele codes, belangen en keuzes wordt de groepsdynamiek naar positief schools gedrag getransformeerd.

   

  De sleutel hiertoe ligt bij de leerkracht. Deze maakt verbinding met alle leerlingen. Heeft het vermogen om op momenten van spanning, rust en humor in te zetten. Werkt vanuit gezag, relatie en overzicht in plaats van macht. Deze motiveert de leerlingen om te schakelen tussen de verschillende sociale codes van thuis, school en vrienden. Doet geen concessies aan de leerdoelen en heeft de overtuiging bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

   

  Pijlers van de werkwijze ‘De veerkrachtige groep’:

  • Middels afgestemde groepsbijeenkomsten verzorgd door trainers van de Rungraaf Scholing en Advies, zicht krijgen op gedrags- en omgangsvormen van de groep. Wat gebeurt er op de verschillende (groeps)niveaus en welke goede redenen hebben kinderen om de keuzes te maken die zij maken.
  • De leerkracht wordt in de gelegenheid gesteld om vanuit rust te observeren en te analyseren en kennis te maken met de werkwijze. 
  • De leerkracht wordt zich bewust van eigen competenties en vaardigheden en wordt ondersteund in het eigen handelen, door tussentijdse coachingsmomenten. 
  • Door in de breedste zin van het woord te kijken naar ‘dat wat (al) werkt’, wordt de oplossingsgerichte werkwijze in eigen handelen en interactie met de groep geïntegreerd. 
  • Uitgangspunt is het aansluiten bij de bestaande schoolcultuur met haar normen, waarden en omgangsvormen

   

  Wat levert het op? 

  • Je beschikt over essentiële kennis, inzichten en praktische handvatten om de uitdagingen van een groep om te buigen naar een positief groepsklimaat!
  • De groep ontwikkelt competenties als aandachts- en taakgerichtheid,  herkennen en waarderen van onderlinge verschillen, impuls- en gedragsregulatie, zicht op eigen beweegredenen en die van een ander en durft keuzes te maken los van de groep.

   

 • Data/locatie in overleg.

   

 • Aanvraag voor "De veerkrachtige groep !"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht