Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
Thema's
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

Internationalisering: Superdiversiteit en verschillende leefwerelden in de klas als kans !

 • Een kansrijke aanpak voor alle kinderen en betekenis geven aan wereldburgerschap en internationalisering binnen de verschillende onderwijssettingen in de breedste zin van het woord.

   

   

  Door internationalisering ontstaat er binnen de scholen een rijke diversiteit aan leerlingen. Hierbij spelen verschillende culturele achtergronden, thuissituaties, religies, cognitieve en sociale verschillen een grote rol.

   

   

  Gezamenlijk onderzoeken we essentiële vragen gericht op internationalisering en wereldburgerschap. 

  • Hoe onze inzichten tot een adequate en handelingsgerichte aanpak kunnen leiden.
  • Bewustwording van verschillen tussen de (sub)culturen (thuis-, school en peercultuur). Kijken naar eigen veronderstellingen met betrekking tot gedrag en omgang van leerlingen met uiteenlopende achtergronden.
  • Vertalen van en betekenisgeven aan de diverse gedrags- en omgangsvormen.
  • Hoe de verschillende leefwerelden in de klas de groepsdynamiek kunnen beïnvloeden en hoe we daarop kunnen anticiperen.
  • Hoe we verbinding maken tussen de verschillende leefwerelden.
  • Hoe we met de diversiteit aan normen, waarden en sociale codes komen tot gezamenlijke gedrags- en omgangsvormen.
  • Hoe we leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van (internationale) sociaal-emotionele vaardigheden en competenties om tot wereldburgerschap te komen, middels het vergroten en toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden.
    

  Onze begeleiding is afgestemd op het specifieke schoolsysteem met haar eigen superdiversiteit in de meest brede zin van het woord. We bieden hierbij verschillende vormen van ondersteunings-, begeleidings-, en scholingsmogelijkheden zoals:

  • Coaching op individuele basis
  • Teamscholing
  • Intervisie
  • Coaching gericht op de groep
  • Ouderbijeenkomsten
    

  Wilt u meer weten over een van deze ondersteuningsmogelijkheden of wilt u sparren over wat wij voor u kunnen betekenen ? Stuur een mail naar rungraaf@aloysiusstichting.nl en wij nemen contact met u op om samen te kijken naar een traject op maat.

   

 • Het betreft een traject op maat, afgestemd op uw organisatie / op uw team.
   

  Stuur een mail naar rungraaf@aloysiusstichting.nl en wij nemen contact op om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

   

 • Aanvraag voor "Internationalisering: Superdiversiteit en verschillende leefwerelden in de klas als kans !"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht
 •   Internationalisering. Superdiversiteit en verschillende leefwerelden in de klas.