Vervroegde vakantie of verlate terugkomst

Verlengen van een vakantie is (met uitzondering van bijzondere omstandigheden) niet mogelijk. Het is in het belang van het kind, zeker na de zomervakantie, om vanaf de eerste dag in de groep te kunnen meedraaien.

Vrij vragen om eerder op vakantie te kunnen gaan, is ook niet mogelijk.

Een dergelijk verzuim moet als “ongeoorloofd” worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)