Onderwijsondersteuning

Als expertisecentrum verzorgen wij onderwijsondersteuning aan scholen in de regio en bieden ook scholing, training en coaching. Wij kijken met een positieve blik naar mensen. Wat gaat wél goed? Daar sluiten wij bij aan. Door kennis en ervaring praktijkgericht te versterken, kunnen meer kinderen zich ontwikkelen in het regulier onderwijs.
 

Onze gedragsspecialisten zijn er voor leerlingen, maar vooral ook voor individuele onderwijsprofessionals en teams. Door onze expertise over gedrag en omgang te delen helpen wij passend onderwijs vormgeven in onze regio. Wij zijn er voor scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang, speciaal onderwijs en lerarenopleidingen. Iederéén met vragen over gedrag en omgang kan bij ons terecht.

 

Een aantal highlights van ons aanbod:

 • Diversiteit en verschillende leefwerelden in de klas als kans!
  Een kansrijke aanpak voor alle kinderen en betekenis geven aan wereldburgerschap binnen de verschillende onderwijssettingen.
 • Executieve functies. Wat wordt daarmee bedoeld? En wat hebben executieve functies te maken met gedrag en schoolprestaties? Tijdens deze workshop krijgt u inzicht hierin en leert u meer over aanpassingen in omgeving en aanpak die helpend zijn. Deze workshop is er voor zowel PO als VO.
 • Kleuterbrein Kleuterzijn. 'Bijzonder' gedrag van jonge kinderen vraagt om een specifieke pedagogische en didactische aanpak. Kom tijdig in actie en kijk met ons naar gedrag gekoppeld aan interactie, psycho-motoriek, spel, breinontwikkeling en de leerlijnen van de kleutergroep.
 • Vriendelijk leiding geven. Als leerkracht of docent ben je van onschatbare waarde om in relatie met kinderen te treden en gedragsverandering op gang te brengen. Het sleutelbegrip daarbij is “vriendelijk leiding geven”.
  Maak kennis met de basisprincipes en uitgangspunten van deze visie via ons e-learning trainingsprogramma, ondersteund door coaching on the job.
 • Preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Krijg meer inzicht in grensoverschrijdend gedrag waardoor u vaardiger wordt in het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen.
  U leert beter signaleren en zo meer preventief te handelen.

 

Daarnaast hebben wij een breed scala aan diverse andere trainingen en cursussen. Download onze folder en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen ! Klik hier (PDF). Liever een traject op maat ? Geen probleem. Stuur een mail naar rungraaf@aloysiusstichting.nl en wij nemen contact met u op.

 

Planning trainingen en workshops 

In verband met de huidige ontwikkelingen rondom het corona-virus hebben wij besloten tot en met maart 2021 de fysieke trainingen niet door te laten gaan. Daar waar mogelijk zullen wij een online sessie plannen, wij zullen u daarover informeren. Vanaf april 2021 hopen wij u weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

 


Contact

Meer weten over onze onderwijsondersteuning en het scholingsaanbod, mail dan naar rungraaf@aloysiusstichting.nl.

 


 

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)