Onderwijsondersteuning

Als expertisecentrum verzorgen wij onderwijsondersteuning aan scholen in de regio en bieden ook scholing, training en coaching. Wij kijken met een positieve blik naar mensen. Wat gaat wél goed? Daar sluiten wij bij aan. Door kennis en ervaring praktijkgericht te versterken, kunnen meer kinderen zich ontwikkelen in het regulier onderwijs.
 

Onze gedragsspecialisten zijn er voor leerlingen, maar vooral ook voor individuele onderwijsprofessionals en teams. Door onze expertise over gedrag te delen helpen wij passend onderwijs vormgeven in onze regio. Wij zijn er voor scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang, speciaal onderwijs en lerarenopleidingen. Iederéén met vragen over gedrag kan bij ons terecht.

 

Download onze folder! Klik hier (PDF).

 

Planning trainingen en workshops 

In verband met de huidige ontwikkelingen rondom het corona-virus hebben wij besloten tot en met maart 2021 de fysieke trainingen niet door te laten gaan. Daar waar mogelijk zullen wij een online sessie plannen, wij zullen u daarover informeren. Vanaf april 2021 hopen wij u weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

 


Contact

Meer weten over onze onderwijsondersteuning en het scholingsaanbod, mail dan naar rungraaf@aloysiusstichting.nl.

 


 

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)