Leestijd 1 - 2 min
Gouden Weken in De Avenir
De Rungraaf startte afgelopen september in hun nieuwe gebouw De Avenir. “De meeste leerlingen zijn goed begonnen”, vertelt coördinator Janneke Obstals van De Rungraaf. En dat kwam mede door de Gouden Weken. Want voor je toekomt aan ‘onderwijs’, is investeren in het pedagogisch klimaat in de klas en school van groot belang.

Janneke: “De eerste dagen stonden in het teken van startgesprekken met kind, ouders en leerkracht. Zij konden samen een speurtocht doen door de school en zo het nieuwe gebouw ontdekken. Daarna zijn we in de groepen gestart met de Gouden Weken, die duren tot de herfstvakantie.”

Goude Weken … waarom?

Aan het begin van het schooljaar verkennen kinderen in de klas elkaar, hun leraar en de afspraken en regels. Voor een sterk pedagogisch klimaat – voorwaarde om tot ontwikkeling te komen – is groepsvorming en een fijne sfeer van belang. Tijdens de Gouden Weken doorlopen leerlingen allerlei fasen waar je als leerkracht goed op kunt inspelen met onder meer gesprekjes, groepsvormende activiteiten en samen groepsregels maken.

Scholing en advies in en vanuit De Avenir

Met advies en begeleiding van experts van Scholing en advies bereidde het team van De Rungraaf zich voor op de Gouden Weken. De gedragsspecialisten van Scholing en advies delen hun expertise zeker niet alleen met collega’s in De Avenir, maar ook met scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang en lerarenopleidingen in de regio Eindhoven. Zo begeleidden zij ook andere scholen bij het begeleiden van de Gouden Weken.

Korenaer Eindhoven naar Aquabest!

Naast De Rungraaf vind je ook De Korenaer (voortgezet speciaal onderwijs) in De Avenir. Onze collegaschool heeft al langer ervaring met de Gouden Weken. Dit schooljaar startten de Gouden Weken wel heel bijzonder, met geweldige outdoor-introductiedagen bij Aquabest in Best. Lees hier meer. 

Zelf ook groepsvorming

“Natuurlijk deden we altijd al groepsvormende activiteiten”, vertelt Janneke, “maar door de training werden we ons nog bewuster van de verschillende fases die je daarbij doorloopt en hoe kinderen de rollen verdelen in de klas, bijvoorbeeld. Het leuke was: wij zijn met twee teams van de twee voormalige locaties van De Rungraaf nu samen als één nieuw team aan de slag. In die zin was de training ook voor onze groepsvorming interessant.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel