Uw kind aanmelden

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via onze website: www.aloysiusstichting.nl/registreren
 

Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school.

Als u al een kennismakingsbijeenkomst heeft bijgewoond op onze school, dan kunt u dit ook aangeven.

Is dat nog niet het geval, dan nodigen wij u graag uit om u in te schrijven voor een van deze bijeenkomsten. Het inschrijfformulier vindt u onder het kopje contact.

Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan schrijft u hem of haar daadwerkelijk in bij onze school via het aanmeldpakket dat u van ons ontvangt hierna is uw kind officieel aangemeld.
 

Mocht tijdens de kennismaking blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

Dossiergegevens aanleveren

Om te bepalen of De Rungraaf kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind hebben we dossier gegevens nodig.

Deze gegevens kunnen gemaild worden naar leerlingen.eindhoven@aloysiusstichting.nl

 

Bespreking dossier

Op vaste momenten in het schooljaar worden de nieuwe leerling dossiers besproken. Alle dossiers die één week voor de bespreking zijn aangeleverd worden behandeld.

 

 

Terugkoppeling ouder(s)/verzorger(s)/ huidige school

Na de dossierbespreking zal een medewerker van de Commissie van Begeleiding contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s) en de huidige school.

 

Intakegesprek

Ouder(s)/verzorger(s) worden door De Rungraaf uitgenodigd voor een intakegesprek.

 

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig

Om ingeschreven te worden in ons speciaal onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De huidige school van uw kind kan u helpen bij het aanvragen van zo’n verklaring.

 

Instroommomenten nieuwe leerlingen

Er zijn vaste momenten waarop nieuwe leerlingen kunnen instromen op De Rungraaf.

In het schooljaar 2023-2024 is dit op:

23 oktober 2022

08 januari 2023

19 februari 2023

06 mei 2023

 

Wachtlijst

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we nog plek in alle jaargroepen