Uw kind aanmelden

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via onze website: www.aloysiusstichting.nl/registreren
 

Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school.

Als u al een kennismakingsbijeenkomst heeft bijgewoond op onze school, dan kunt u dit ook aangeven.

Is dat nog niet het geval, dan nodigen wij u graag uit om u in te schrijven voor een van deze bijeenkomsten. Het inschrijfformulier vindt u onder het kopje contact.

Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan schrijft u hem of haar daadwerkelijk in bij onze school via het aanmeldpakket dat u van ons ontvangt hierna is uw kind officieel aangemeld.
 

Mocht tijdens de kennismaking blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

Dossiergegevens aanleveren

Om te bepalen of De Rungraaf kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind hebben we dossier gegevens nodig.

Deze gegevens kunnen gemaild worden naar leerlingen.eindhoven@aloysiusstichting.nl

 

Bespreking dossier

Op vaste momenten in het schooljaar worden de nieuwe leerling dossiers besproken. Alle dossiers die één week voor de bespreking zijn aangeleverd worden behandeld.

 

De dossierbesprekingen in het schooljaar 2022-2023 vinden plaats op:

04 oktober 2022

21 november 2022

23 januari 2023

20 maart 2023

15 mei 2023

12 juni 2023 (plaatsing in nieuwe schooljaar)

 

Terugkoppeling ouder(s)/verzorger(s)/ huidige school

Na de dossierbespreking zal een medewerker van de Commissie van Begeleiding contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s) en de huidige school.

 

Intakegesprek

Ouder(s)/verzorger(s) worden door De Rungraaf uitgenodigd voor een intakegesprek.

 

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig

Om ingeschreven te worden in ons speciaal onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De huidige school van uw kind kan u helpen bij het aanvragen van zo’n verklaring.

 

Instroommomenten nieuwe leerlingen

Er zijn vaste momenten waarop nieuwe leerlingen kunnen instromen op De Rungraaf.

In het schooljaar 2022-2023 is dit op:

31 oktober 2022

09 januari 2023

27 februari 2023

08 mei 2023

 

Wachtlijst

Voor het schooljaar 2022-2023 zitten de groepen 4, 5, 6,7 en de OZA groep en de Praktische Leerroute vol.

 

 

 

 

 


Contact

De Rungraaf
Avignonlaan 11

5627 GA Eindhoven
telefoon: 040 242 8215

mail: rungraaf@aloysiusstichting.nl