Bekijk de online regiokrant

In deze speciale editie vertellen wij wat onze focus is richting 2025.

 • Aloysius Hulpteam voor geldzorgen

  Heeft u geldzorgen? Dat kunt u misschien geen gymschoenen, computer of sportclub betalen voor uw kind. Dat zorgt voor stress. Bij u en uw kind. Dat is niet goed, want met stress gaat...

  lees meer
 • De winnaars van De Rungraaf

  Op 13 maart jl. heeft De Rungraaf meegedaan aan het jaarlijkse voetbaltoernooi voor (voortgezet) speciaal onderwijsscholen in de regio. Dit wordt ieder jaar georganiseerd door De Hilt in...

  lees meer
 • Samen betekenisvol leren!

  Om onze netwerkpartners in de regio Eindhoven mee te nemen in waar wij op focussen richting 2025, maakten wij als samenwerkende Aloysiusscholen een regiokrant. Daarin vertellen wij graag...

  lees meer

Welkom op onze school!

De Rungraaf in Eindhoven biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Wij helpen kinderen bij het leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden.
 

Onze positieve benadering en duidelijke routines zorgen voor een veilige leeromgeving met warmte, rust en structuur. Ons schoolgebouw De Avenir – waarin wij samenwerken met De Korenaer Eindhoven voor voortgezet speciaal onderwijs – is hier helemaal op ingericht.
 

Onderwijs voor de toekomst in De Avenir

De naam van ons gebouw is niet zomaar gekozen. Waarom een Franse naam? Eenvoudig: om ons heen vind je allemaal Franse straatnamen. Belangrijker nog is de betekenis: toekomst. Elke dag zetten wij ons vanuit de twee scholen in De Avenir in voor een betekenisvolle toekomst voor onze leerlingen.

 

Dankzij onderwijs en begeleiding op maat kunnen kinderen bij ons hun talenten en zelfvertrouwen ontwikkelen, op weg naar hun volgende stap.

 Contact

De Rungraaf
Avignonlaan 11

5627 GA Eindhoven
telefoon: 040 242 8215

mail: rungraaf@aloysiusstichting.nl