Welkom op De Rungraaf!

Ieder kind verdient een prettige en veilige schooltijd. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren omgaan met anderen. De Rungraaf is er juist voor deze kinderen.

 

Als expertisecentrum in Eindhoven ondersteunen wij leerlingen bij het leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Wij bieden het reguliere basisschoolprogramma, aangepast aan ieders leer- en ontwikkeltempo. Zo combineren wij onderwijs én ondersteuning en bereiden wij onze leerlingen voor op terugkeer naar de ‘gewone’ basisschool of op een plekje in het (reguliere) vervolgonderwijs.

 

Scholing en advies

Wij verzorgen workshops, training, scholing en coaching voor pedagogisch medewerkers en onderwijsprofessionals in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. De rode draad: wij delen onze expertise in alles wat met 'gedrag' te maken heeft en versterken kinderen, jongeren en professionals in peuterwerk, kinderopvang en onderwijs. Zo kunnen meer kinderen zich in het regulier onderwijs blijven ontwikkelen.

 

Onze gouden tip: investeer vooral preventief in een ijzersterk pedagogisch klimaat, relatie en een goed klassenmanagement. Ook daarbij ondersteunen we graag. Klik hier om ons ondersteuningsaanbod te bekijken.

 Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)