Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
Thema's
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

Intervisie bijeenkomsten

 • Leren door gezamenlijk bespreken, analyseren en reflecteren.

   

  Omschrijving

  Intervisie is erop gericht om (ingrijpende) situaties, gebeurtenissen en ervaringen in een groep (bouw, team of anderszins) op een eenvoudige en gestructureerde manier te bespreken, analyseren en reflecteren. Doelmatig en effectief worden gebeurtenissen uit de dagelijkse praktijk onderzocht waarbij al dan niet handelingsverlegenheid is ervaren. 

  Een ingebrachte gebeurtenis wordt vanuit verschillende perspectieven onderzocht, doordat groepsleden vragen stellen en kennis en ervaring uitwisselen. Zij verplaatsen zich in de situatie en de ervaring van de inbrenger, waardoor ook zij de betekenis van de gebeurtenis gaan zien voor hun eigen dagelijkse praktijk.  

   

  Kenmerken 

  • De bijeenkomsten hebben een interactief en reflectief karakter, waarbij het delen en uitwisselen van verschillende perspectieven centraal staat. 
  • Het systematisch analyseren, evalueren en reflecteren van gebeurtenissen met het team of subgroep staat centraal.
  • De intervisie put haar kracht uit het oplossingsgerichte karakter, waarbij de aandacht niet zozeer op het probleem wordt gericht als wel op wat we voor het probleem in de plaats willen en wat heeft gewerkt.
  • De bijeenkomsten worden rondom verschillende thema’s en casuïstiek georganiseerd. Hierbij valt te denken aan gedrags- en omgangsproblemen, groepsdynamische processen, teamprocessen en oudercontacten.
  • De bijeenkomsten worden begeleid door een trainer van de Rungraaf S&A met als doel de intervisie over te dragen aan de groep / het team.
  • De bijeenkomsten kennen zowel een preventief als curatief karakter.

   

  Wat levert het op?

  • Inzicht in, informatie over en betekenisgeving aan een gebeurtenis.
  • Kennis over en inzicht in eigen handelen in een bepaalde gebeurtenis. 
  • Ervaren van deskundigheid, bekwaam en competent handelen.
  • Het ontstaan van een breed scala aan benaderingen en handelingsmogelijkheden passend bij de eigen praktijk.
  • Gezamenlijkheid in het vinden van oplossingen en alternatieven voor de ingebrachte casus.  

   

 • Interesse om een intervisie bijeenkomst door een van onze gedragexperts te laten begeleiden ? Stuur een mail naar rungraaf@aloysiusstichting.nl.

   

 • Aanvraag voor "Intervisie bijeenkomsten"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht