Verlofregelingen voor kinderen

Er zijn dagen waarop u voor uw kind(eren) vrij kunt vragen. Over
het algemeen zijn het de dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan
opnemen. Bijvoorbeeld: het bijwonen van een huwelijk, een jubileum, een uitvaart van een directe verwante, een kerkelijke of levensbeschouwelijke verplichting.

 

Er kan alleen extra verlof gegeven worden, als het door
werkzaamheden van de ouder(s)/verzorger(s) niet mogelijk is om in de reguliere vakantieperiodes vakantie op te nemen.


Verzuim, anders dan door ziekte, moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk
veertien dagen) schriftelijk bij de directie worden aangevraagd. Bij een
eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan.


Het is de directie niet toegestaan om verlof te verlenen in de laatste
schoolweek vóór de zomervakantie en in de eerste schoolweek na de
zomervakantie.


Mocht een verzoek tot verzuim meer dan 10 dagen betreffen, dan moet u dit
verzoek (eventueel met tussenkomst van de school) richten aan de betreffende ambtenaar leerplichtzaken in de woongemeente. Het formulier om het verlof aan te vragen kunt u hier downloaden.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)

De Rungraaf, Scholing en advies