Plaatsingswachtlijst

 

Aloysius Stichting is in samenwerking met de directie van De Rungraaf verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. Hierbij wordt altijd gekeken naar een plekje in een passende groep. In de afgelopen weken zien we een enorme groei van het aantal aanmeldingen. We hebben een aantal kinderen kunnen plaatsen.

 

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden is er tot aan de zomervakantie van 2021 een plaatsingswachtlijst. In de praktijk betekent dit dat kinderen die toelaatbaar zijn op basis van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) niet automatisch geplaatst kunnen worden. Als een kind niet direct geplaatst kan worden, komt hij/zij op een wachtlijst te staan. Als er een plekje vrijkomt in een passende groep, kan het kind daar geplaatst worden. Er wordt altijd zorgvuldig naar alle mogelijkheden gekeken. Kindkenmerken en de samenstelling van de groep spelen een belangrijke rol.

 

Een kind dat al op een school voor speciaal onderwijs zit en gaat verhuizen, krijgt voorrang. Indien er geen plek is op de Rungraaf, zal Aloysius Stichting samen met de ouders/verzorgers onderzoeken of plaatsing op een van de andere Aloysius scholen een optie is.

 

Voor meer informatie over de plaatsingswachtlijst kunt u contact opnemen met de directie van De Rungraaf. Voor het nieuwe schooljaar hebben wij nog voldoende plekken!

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)