Aanmeldingsprocedure

Vanaf 01-08-2014 worden alle nieuwe leerlingen centraal geregistreerd op
onze website www.aloysiusstichting.nl. U vindt daar
een link onder het kopje: registreren, die u rechtstreeks naar het
registratieformulier voert.

 

Toelaatbaarheidsverklaring

Heeft u nog geen toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal onderwijs
(TLV), dan dient u deze eerst aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Uw huidige school kan u hier meer informatie over geven. Uiteraard kunt u, geheel vrijblijvend, op de school van uw keuze informatie inwinnen.


Na invulling van uw adresgegevens in het registratieformulier, worden de Aloysiusscholen in de omgeving van uw woonplaats getoond met een korte
typering van het type onderwijs welke op die locatie gegeven wordt. Een
uitgebreidere omschrijving vindt u in het ondersteuningsprofiel op de
schoolwebsites. U kunt vervolgens uw voorkeur voor een school aangeven.
Het streven is dat thuisnabij onderwijs gevolgd wordt; het gemeentelijk
leerlingenvervoersbeleid is hierop gericht.


U ontvangt een ontvangstbevestiging en een bericht naar welke school de
registratie is doorgestuurd. De betreffende school zal de registratie verder afhandelen.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)

De Rungraaf, Scholing en advies