Sociale veiligheid

Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom doen we er alles aan om leerlingen in de klas te houden. Actief burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staan bij ons ook hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid.

 

Nieuwe wet

In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Pesten tegen gaan en sociale veiligheid waarborgen, dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf augustus 2016 toezicht houden op de naleving van deze nieuwe wet.

 

Pesten

De nadruk ligt op het voorkomen van pesten en tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten, en daarnaast:
1) een sociaal veiligheidsbeleid voeren
2) de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon coördineert het (anti)pestbeleid.
 

Hoe doen wij dit op onze school?

1) Een sociaal veiligheidsbeleid voeren

We blijven inzetten op de afspraken die we hebben. Daarnaast gaan we met de hele Aloysius Stichting al onze veiligheidsprotocollen onder de loep nemen en bijstellen als dat nodig is.

2) De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren

Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). In de komende ronde zullen we voor beide doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid en hoe dit wordt ervaren.

3) Een vast aanspreekpunt hebben

Bij ons op school is de coördinator van iedere locatie het vaste aanspreekpunt voor vragen over pesten en sociale veiligheid.

 

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is volledig herzien. Het wordt hierdoor overzichtelijker, en we gaan voldoen aan de meest actuele wetten en maatschappelijke eisen.

Download hier het veiligheidsplan van de Rungraaf.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)