Sociale veiligheid op onze school

Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.

 

Preventief pedagogisch handelen en omgaan met agressie van leerlingen.

Aloysius heeft voor haar scholen de handreiking pedagogisch handelen ontwikkeld die gekoppeld is aan de visie, missie, kernwaarden en onderwijsvisie en bedoeld is als inspiratiebron.

De Handreiking bevat voorbeelden van de wijze waarop door de scholen aan preventief pedagogisch handelen invulling gegeven kan worden.

Daarnaast is er een protocol ontwikkeld dat aangeeft hoe scholen om dienen te gaan met verbale en fysieke agressie van leerlingen.

Download hier de handleiding preventief pedagogisch handelen.

Download hier het protocol handelen bij verbale en fysieke agressie van leerlingen.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid van onze school. De coördinator luistert naar uw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp. Vragen? Mail:

Locatie Leuvenlaan:

Locatie Koenraadlaan:

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid leest u alles over:

  • de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
  • ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
  • huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 

Klik hier om de folder te downloaden (PDF).

 

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is volledig herzien. Het wordt hierdoor overzichtelijker, en we gaan voldoen aan de meest actuele wetten en maatschappelijke eisen.

U kunt het veiligheidsplan van de Rungraaf downloaden onder het kopje Downloads.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)