Scholen op de kaart

Dit project verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem.

Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden gevisualiseerd via de website www.scholenopdekaart.nl.

 

Wij vinden transparantie van groot belang, daarom is ook onze school te vinden op www.scholenopdekaart.nl. De getoonde informatie komt van DUO

en de Inspectie van het Onderwijs. Waar noodzakelijk hebben wij toelichtingen geschreven bij de verschillende kengetallen.

Klik hier voor meer informatie over De Rungraaf.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)