Samenwerking met Combinatie Jeugdzorg

De Rungraaf en Combinatie Jeugdzorg werken sinds een geruim aantal
jaren met elkaar samen. De samenwerking is gericht op het gezamenlijk
uitvoering geven van de gedeelde visie en missie: integratie van onderwijs
en zorg voor een kwetsbare doelgroep jonge kinderen, met als uiteindelijk doel participatie in de maatschappij. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte één kind één plan. De samenwerking is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.


Combinatie Jeugdzorg is een zorginstelling die o.a. een aantal MKD's (Multi disciplinaire Kinder Dagbehandeling) onder haar hoede heeft. Er zijn MKD's in Eindhoven (Tomteboe), Veldhoven (MFA Veldhoven Midden) en Valkenswaard (Haagstraat).


De kinderen worden er via een Jeugdzorg indicatie geplaatst. Wanneer de
kinderen de leeftijd van 4 jaar bereiken, worden ze ook op de Rungraaf
ingeschreven. Vanwege de samenwerking en inschrijving bij de Rungraaf, kan er dan gecombineerd onderwijs en zorg geboden worden op de MKD locaties van Combinatie Jeugdzorg. Afhankelijk van hun ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel, stromen de kinderen uit naar diverse onderwijsrichtingen: basisonderwijs, SBO, speciaal onderwijs.

 

Een aantal kinderen stroomt uit naar de onderbouw locatie van de

Rungraaf aan de Koenraadlaan, maar dit is dus niet per definitie zo. Als de
kinderen uitstromen van het MKD, is er in veel gevallen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig voor
het vervolgonderwijs. Het MKD en de Rungraaf ondersteunen de ouder(s)/verzorger(s) met de aanvraag van deze TLV.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)