Uitstroomgegevens

Plaatsing op De Rungraaf is gekoppeld aan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband en is in principe tijdelijk (max. 2 jaar).

Gedurende de schoolloopbaan wordt het ontwikkelingsperspectief van de leerling steeds geëvalueerd, bijgesteld en besproken met de ouders.

Daarbij kijken we steeds naar de meest passende plek voor het kind. Soms is verlenging van de TLV en dus voortzetting op De Rungraaf het meest passend, soms is een verwijzing naar een andere schoolsoort het meest passend.

Leerlingen kunnen tussentijds uitstromen naar: andere clusters (cluster 2, 3)

basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO).

We zetten daar samen met de ouders en de ondersteuningsdienst het zogenaamde "overstaptraject" voor in.

De leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs stromen uit naar regulier vervolgonderwijs of voortgezet speciaal vervolgonderwijs.

De uitstroom is als volgt verdeeld:

80% VMBO

10% HAVO/VWO

10% Praktijkschool

 

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)

De Rungraaf, Scholing en advies