Ons onderwijs

Het onderwijsaanbod richt zich op de verstandelijke en emotionele
ontwikkeling, het verwerven van kennis, het ontwikkelen van de creativiteit
en het verwerven van lichamelijke, sociale en culturele vaardigheden.
Het onderwijsaanbod is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van
de leerling.Het onderwijsaanbod is zo ingericht dat de leerling een
ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.

 

Doelen

Richtinggevend voor het aanbod zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs.
Voor het speciaal onderwijs zijn er aanvullingen op die kerndoelen. Er is
meer ruimte voor leergebiedoverschrijdende doelen: doelen om tot leren te
komen en doelen gericht op brede ontwikkelingsaspecten zoals de
motorische, sociale en emotionele ontwikkeling. We besteden bij ons op
school veel aandacht en tijd aan deze leergebiedoverstijgende doelen: bij
aankomst en vertrek op school, in de pauze en bij onderwijsleersituaties.
Voor de verschillende vakken maken we gebruik van methodes die voor het basisonderwijs ontwikkeld zijn. Bij de keuze van een nieuwe methode
hanteren wij duidelijke criteria, zoals een gestructureerde opbouw, rustige
lay-out, eenduidige vraagstelling, mogelijkheden voor differentiatie,
werkvormen en de computer. Onze nieuwe methodes sluiten aan bij de
kerndoelen.


Het tempo waarin kinderen de leerstof doorlopen passen we aan, aan de
mogelijkheden van de leerling en/of de groep. Een leerling blijft in principe
niet zitten, maar kan wel in een andere groep geplaatst worden die beter bij
zijn/haar ontwikkeling past.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)