Een veilig schoolklimaat

Wij creëren een sfeer op school waar kinderen zich thuis en geborgen voelen. Een veilige, voorspelbare omgeving waarin ieder kind zichzelf mag zijn: dat is de basisvoorwaarde voor de optimale ontwikkeling van kinderen.

Voor ons horen regelmaat en gedragsregels bij een veilig schoolklimaat.

Belangrijke pijlers van ons schoolklimaat zijn: warmte en structuur. Die zijn voelbaar in al ons handelen.

 

Warmte

Wij bieden ieder kind op school positief contact, zodat hij/zij weer vertrouwen in zichzelf en in anderen kan opbouwen. Dat helpt om (weer) positief contact met anderen te hebben.

 

Structuur

Wij vereenvoudigen situaties die voor een kind complex en onduidelijk zijn, zodat zij weer overzichtelijk en hanteerbaar worden. Zo kan een kind zich (leren) gedragen zoals de situatie dat vereist. 

Samen met andere scholen in Noord-Brabant, Bureau HALT en KPC Groep hebben wij met steun van de gemeente Eindhoven een integraal veiligheidsplan gemaakt, waarin alle veiligheidsaspecten aan bod komen.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)

De Rungraaf, Scholing en advies