Klimaat op school

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van
groot belang is om volwaardig mens te worden. De Rungraaf streeft ernaar
een sfeer te creëren waarin kinderen zich thuis en geborgen voelen. Door te
zorgen voor een veilige en voorspelbare omgeving waarin ieder kind zichzelf
mag zijn, worden de basisvoorwaarden geschapen voor een optimale
ontwikkeling.


Daarbij hoort regelmaat en structuur én moeten gedragsregels
gerespecteerd worden. Waar deze worden overtreden, wordt over “het
waarom” van de regel gepraat. Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf.
Grenzen worden daar gelegd, waar anderen last gaan ondervinden.
Leerkrachten worden met meneer of juf aangesproken met daarop volgend
de voornaam van de leerkracht. Wij vinden dat de toon waarop iets gezegd
wordt belangrijker is dan de vorm.

 

Met “prestaties” wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school
moeten presteren, maar we zijn er nog meer van overtuigd, dat 'prestaties' voor ieder kind verschillend zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)