Op de scholen van de Aloysius Stichting bieden wij internettoegang aan voor leerlingen. Middels deze tekst leggen wij u uit wat er mogelijk is, wanneer wij ingrijpen en wat uw rechten als ouders zijn. Als uw kind vanuit gesloten jeugdzorg op onze school zit, gelden aanvullende regels. Zijn of haar mentor kan u daar alles over vertellen.

Toegang tot internet. Internettoegang is bijna net zoals overal: vrijwel alles is toegankelijk. Internet is een belangrijk deel van de maatschappij en wij vinden het onze taak om leerlingen ook hier te leren wat goed is en wat niet, wat verstandig is en wat niet.


Onverantwoord gedrag. Hiermee bedoelen wij gedrag of gebruik van internet tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de school. Denk aan racisme, porno, hacken, pesten en geweld. Als wij dergelijk gedrag constateren bij het internetgebruik, dan grijpen wij in.

Toezicht. Wij vinden het niet gepast om leerlingen bij alles te controleren en te volgen, ook vanwege de privacy die wij leerlingen gunnen. Dit doen wij dan ook niet bij internet. Wel blokkeren wij onverantwoorde sites, en uiteraard grijpen wij in bij klachten of wanneer leraren onverantwoord gedrag constateren.

Gericht onderzoek. Als wij daar aanleiding toe zien, dan mogen wij internetgebruik in detail volgen en onderzoeken om te zien of er geen misbruik van wordt gemaakt. Bevindingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen de directeur van de school mag hiertoe opdracht geven. Informatie. Wanneer wij gericht onderzoek uitvoeren bij uw kind, zullen wij u altijd schriftelijk informeren over waarom wij dit hebben gedaan en wat onze bevindingen waren.

Gecontroleerde omgeving. Wanneer leerlingen zich misdragen op internet, of binnen een verhoogd risicoprofiel vallen, kunnen wij ze in een gecontroleerde omgeving plaatsen. Zij kunnen dan maar een beperkt aantal websites bezoeken. Wanneer wij dit als sanctie opleggen, zullen wij dit vooraf aan u melden en motiveren waarom we dit hebben gedaan. Bent u het er niet mee eens, dan gaan we graag met u in gesprek om een oplossing te vinden.

Op verzoek. Op uw verzoek zullen wij uw minderjarige kind in de gecontroleerde omgeving plaatsen. Indien u dit wilt, kunt u dit aanvragen via de coördinator.

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)